لطفا دستگاه خود را بچرخانید.

طراحی لوگو و آرم شرکت کیمیا صنعت آویسا توسط شرکت بعد چهارم

لوگوی شرکت کیمیا صنعت آویسا از نوع نشانه نوشتاری است که توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است . در طراحی لوگو این شرکت با توجه به حوزه فعالیت این شرکت که واردات چسب میباشد به گونه ای زمینه فعالیت نشان داده شده است.